@Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu@UYKU@@@@Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us nedir?@AKIL@@@@Kadınların ad veya soyadlarının önüne getirilen saygı sözü nedir?@BAYAN@@@@Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı@KARAR@@@@Söylenilen sözün, anlatılan konunun doğruluğuna inanmak (fiil) nedir?@KANMAK@@@@Bir makine, cihaz veya mobilyanın parçalarını yerli yerine takma, monte nedir?@MONTAJ@@@@Yalan söylemeyi huy edinmiş olan kimse@YALANCI@@@@Bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma@KONTROL@@@@Yapılan bir iyiliğe karşı duyulan kıvanç ve gönül borcunu anlatma@TEŞEKKÜR@@@@İlgisiz anlamındaki (sıfat) nedir?@KAYITSIZ@@@