@Hasta farelerden insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık, taun nedir?@VEBA@@@@İçinden çıkılması güç, sakıncalı durum ne demektir?@BELA@@@@Ayrıntı kelimesinin diğer adı nedir?@DETAY@@@@Gemilere yol gösteren ışık kulesine ne denir?@FENER@@@@Film göstermeye yarayan özel bir makineyle görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı salon veya yapı@SİNEMA@@@@Genellikle ev içinde giyilen, deri, naylon vb. şeylerden yapılan, arkası açık, hafif ve türlü biçimlerde ayak giysisi nedir?@TERLİK@@@@bahane anlamında@MAZERET@@@@Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr, artist kimdir?@SANATÇI@@@@Ne olduğunu, nerede bulunduğunu bilememek, kaybetmek anlamlarındaki (fiil) nedir?@YİTİRMEK@@@@Gazeteye yazı yazmayı, haber toplayıp vermeyi veya gazetenin yazı işlerinde çalışmayı iş edinen kimse kimdir?@GAZETECİ@@@