@Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma@İKNA@@@@Yere veya mobilya üstüne serilmek, duvara gerilmek için, genellikle yünden dokunan, kısa ve sık tüylü, nakışlı, kalın yaygı nedir?@HALI@@@@Dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, haram karşıtı@HELAL@@@@Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum, sulh, hazar@BARIŞ@@@@Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler@BAYRAM@@@@Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için güvence olarak ele geçirilen kimse, tutak@REHİNE@@@@Aksayan, işlemeyen, bozulmuş (araç vb.)@ARIZALI@@@@Çeşitli biçimlerde düzenlenen ve düşündürerek, aratarak buldurmayı amaç edinen oyun nedir?@BULMACA@@@@İlgisiz anlamındaki (sıfat) nedir?@KAYITSIZ@@@@Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik nedir?@BAŞKALIK@@@