@Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan nedir?@FARE@@@@İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı@KÖTÜ@@@@Deyiş, söyleyiş anlamında@İFADE@@@@Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç@BIÇAK@@@@Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse@SÜRGÜN@@@@Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler@BAYRAM@@@@Genlerle ilgili, genlerin belirlediği, genlerle geçen@GENETİK@@@@Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan, halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan anlamındaki sıfat.@POPÜLER@@@@Ne olduğunu, nerede bulunduğunu bilememek, kaybetmek anlamlarındaki (fiil) nedir?@YİTİRMEK@@@@Gelinin giysisi, elbisesi anlamında@GELİNLİK@@@