@Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit nedir?@FİLM@@@@Bazı yıldızların, özellikle ayın çevresinde görülen geniş ve aydınlık teker, ayla@HALE@@@@Matbaacılıkta, bilgisayarda harflerin büyüklük ve küçüklüklerine göre aldığı ad@PUNTO@@@@Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç@BIÇAK@@@@Bir makine, cihaz veya mobilyanın parçalarını yerli yerine takma, monte nedir?@MONTAJ@@@@Ayak direyen, inat eden, anut, muannit, direngen@İNATÇI@@@@Aklında kalmamak, hatırlamamak anlamında@UNUTMAK@@@@Al, kızıl renk@KIRMIZI@@@@İkişer ikişer aynı değerde dört çift teli olan, kısa saplı bir çalgı@MANDOLİN@@@@Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde bir yerden bir yere gidiş veya geliş, gezi, seyahat, sefer anlamındaki kelime nedir?@YOLCULUK@@@