@Yapağı veya keçi kılının dokunmadan yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş@KEÇE@@@@İnsanın dışkısıyla idrarını boşalttığı yer, ayakyolu, yüznumara, hacet yeri, kenef, memişhanenin Arapçadan gelen diğer karşılığı nedir?@HELA@@@@Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Tanrı@ALLAH@@@@Bir topluluğun veya toplulukların hareket alanı, platform nedir?@ORTAM@@@@Bir şeyi, bir olayı olduğundan büyük veya çok gösterme, mübalağa nedir?@ABARTI@@@@Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum nedir?@BADİRE@@@@Birini görmeye, biriyle görüşmeye gitme, görüşme anlamlarındaki isim nedir?@ZİYARET@@@@Birinin yerine seçilebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif, opsiyon@SEÇENEK@@@@İlgisiz anlamındaki (sıfat) nedir?@KAYITSIZ@@@@Çocuklara sevgiyle yaklaşıldığını belirten bir söz, yavrucuk, yavrucağız@YAVRUCAK@@@