@Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan nedir?@FARE@@@@İçinden çıkılması güç, sakıncalı durum ne demektir?@BELA@@@@Yükselti ne demektir?@RAKIM@@@@Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça@DÜMEN@@@@Birinden bir şey isterken "dilerim, rica ederim" anlamında kullanılan bir söz@LÜTFEN@@@@Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür nedir?@MACERA@@@@Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr, artist kimdir?@SANATÇI@@@@İçten bağlılık nedir?@SADAKAT@@@@Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon nedir?@İLETİŞİM@@@@Seçme yaparak toplamak, bir araya getirmek, tedvin etmek@DERLEMEK@@@