@İçinden çıkılması güç, sakıncalı durum ne demektir?@BELA@@@@Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi nedir?@MAVİ@@@@Derin üzüntü veya acı, sıkıntı anlamında@KAHIR@@@@Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, imge, hülya nedir?@HAYAL@@@@Dinî inanışlara göre imanlı, dünyada iyi işler yapmış kimselerin öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer, uçmak, behişt@CENNET@@@@Herhangi bir araçla toprağı açmak, oymak (fiil) nedir?@KAZMAK@@@@Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte söz, deme, mesel, sav@ATASÖZÜ@@@@Acı, üzüntü belirten kesik sesler çıkarmak, inildemek@İNLEMEK@@@@Lokomotif, vapur, fabrika vb.nin makinesini işleten kimse@MAKİNİST@@@@Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde bir yerden bir yere gidiş veya geliş, gezi, seyahat, sefer anlamındaki kelime nedir?@YOLCULUK@@@