@İnsanın dışkısıyla idrarını boşalttığı yer, ayakyolu, yüznumara, hacet yeri, kenef, memişhanenin Arapçadan gelen diğer karşılığı nedir?@HELA@@@@Ayrıntılarıyla anlatılan olay anlamında@ÖYKÜ@@@@Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür@ÖZGÜR@@@@Diğeri, öbürü anlamında@ÖTEKİ@@@@Günü gününe tutulan hatıra, günce, muhtıra@GÜNLÜK@@@@Tavukların yumurtlaması için hazırlanmış özel yer nedir?@FOLLUK@@@@Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı anlamındaki sıfat.@YUMUŞAK@@@@Aklında kalmamak, hatırlamamak anlamında@UNUTMAK@@@@Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik nedir?@BAŞKALIK@@@@Gelinin giysisi, elbisesi anlamında@GELİNLİK@@@